ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

Μορφή κ βασικές λειτουργίες της "Έλεύθερης Πολιτείας".

"ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ". To No 1 Αρθρογραφικό Blog !!! Είμαστε ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ-ΕΓΚΥΡΟΙ ασκούμε ΑΙΧΜΗΡΗ και ΚΑΥΣΤΙΚΗ καλοπροαίρετη κριτική !!! Δύναμη μας;;;;Εσείς !!! Χρήστος Φραντζανάς.

Μορφη και βασικεσ λειτουργιεσ
Της ελευθερησ ελληνικησ πολιτειασ

Του Γιάννη Αλήθεια –www.john-truth.gr ***

Άρθρο 1

1) Το πολίτευμα της Ελλάδος είναι η “Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία” με τον όρο της οποίας δηλώνεται η υπό του Ελληνικού Λαού και μόνο υφιστάμενη και λειτουργούσα Ελεύθερη, Προεδρευόμενη, Κοινοβουλευτική, πλήρως Αντιπροσωπευτική, απόλυτα Δικαιοκρατούμενη και Κοινωνική Πολιτεία. 
2) Θεμέλιο τoυ πολιτεύματος είναι η με την ηθική και ουσιαστική υποστήριξη των αποτελούντων το Ελληνικό Έθνος, αδιαμφισβήτητη, απόλυτη, ελεύθερη και ουσιαστική κυριαρχία του συνόλου των Ελλήνων Πολιτών που απαρτίζουν τον Κυρίαρχο Ελληνικό Λαό της Χώρας. 
3)  Όλη η δύναμη, οι αρμοδιότητες και οι εξουσιοδοτήσεις για την χωρίς βία, ομαλή και δίκαιη άσκηση των λειτουργιών της «Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας» (Πολιτεία) πηγάζουν χωρίς περιορισμούς από τις με ελεύθερη βούληση ενέργειες του Συνόλου του Κυρίαρχου Ελληνικού Λαού, υπάρχουν υπέρ αυτού και των υπολοίπων και απανταχού ευρισκόμενων και αισθανόμενων Ελλήνων, όλων αποτελούντων το Ελληνικό Έθνος, ασκούνται δε αποκλειστικά όπως ορίζει τo παρών Σύνταγμα. 
4) Η Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία στηρίζεται αφενός στην αρχή της απόλυτης διάκρισης των λειτουργιών της, έτσι όπως αυτές αναφέρονται στις παραγράφους 5-12 του παρόντος άρθρου και αφετέρου στην δυνατότητα των μελών αυτών να συνθέτουν και να λαμβάνουν, μέσα από κοινές επιτροπές, αποφάσεις για τους τρόπους και τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για τον ενδελεχή έλεγχο και την εύρυθμη λειτουργία των οργάνων της Ελεύθερης Ελληνική Πολιτείας ή ακόμη και την ομόφωνη και χωρίς περιορισμούς αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν την ίδια τη λειτουργία τους.  
5)  Κυρίαρχο όργανο είναι το σύνολο των Ελλήνων Πολιτών συνεπικουρούμενου από τους νομίμως εκλεγέντας αντιπρόσωπους της Ελληνικής Ομογένειας. Ανώτατο λειτουργικό όργανο της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας είναι η Γενική Συνέλευση αυτής, Πρόεδρος δε αυτής και πρώτος στην τάξη μεταξύ ίσων, ενεργώντας ως Ανώτατος Εκπρόσωπος της και προϊστάμενος της Εποπτεύουσας Λειτουργίας είναι ο Πρόεδρος της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας.
6) Η Εποπτεύουσα Λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας συνεπικουρούμενου από το γραφείο και τις υπηρεσίες της Προεδρίας τόσο προς τη κεντρική διοίκηση της πολιτείας όσο και σε επίπεδο Αμφικτιονίας δια του Υπηρεσιακού Αναπληρωτή της Προεδρίας της Πολιτείας. 
7)  Η Νομοθετική Λειτουργία για θέματα που αφορούν το σύνολο της Χώρας ασκείται από το Εθνικό Νομοθετικό Σώμα ενώ για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος ασκείται από τα μέλη των Νομοθετικών Σωμάτων των Αμφικτιονιών.
8)  Η Εκτελεστική Λειτουργία για θέματα που αφορούν το σύνολο της Χώρας ασκείται  από το Κυβερνητικό Συμβούλιο (Κυβέρνηση) στο οποίο προεδρεύει ο Κυβερνήτης-Ηγέτης, ενώ για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε Αμφικτιονίας στο οποίο προεδρεύει ο Διοικητής της.
9)  Η Δικαστική Λειτουργία ασκείται σε επίπεδο Αμφικτιονιών από το σύνολο των μελών της Ελληνικής Δικαιοσύνης και δη από το σύνολο των δικαστικών λειτουργών των δύο βαθμών δικαιοδοσίας καθώς και από τα μέλη του Ανώτατου Εθνικού Δικαστηρίου, με σκοπό την προστασία των διοικουμένων από τους διοικούντες και την ουσιαστική εφαρμογή του Συντάγματος και των νόμων της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται εξ ονόματος και εκτελούνται στο όνομα τού Κυρίαρχου Ελληνικού Λαού.  
              
                10) Η Εξελεγκτική Λειτουργία ασκείται σε Εθνικό επίπεδο από το Εθνικό Εξελεγκτικό Συμβούλιο (ΑΕΣ), σε επίπεδο Αμφικτιονιών από τα Εξελεγκτικά Συμβούλια των Αμφικτιονιών (ΕΣΑ) και σε επίπεδο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα Τοπικά Εξελεγκτικά Συμβούλια (ΤΕΣ). Στο ΑΕΣ Προεδρεύει ο εκάστοτε αναδειχθείς δεύτερος σε ψήφους, υποψήφιος για το αξίωμα του Κυβερνήτη-Ηγέτη ο επονομαζόμενος και Κυβερνητικός Ελεγκτής, στα ΕΣΑ οι εκάστοτε αναδειχθέντες δεύτεροι σε ψήφους, υποψήφιοι για το αξίωμα του Διοικητή της Αμφικτιονίας, οι επονομαζόμενοι και Διοικητικοί Ελεγκτές Αμφικτιονιών, ενώ στα ΤΕΣ οι εκάστοτε αναδειχθέντες δεύτεροι σε ψήφους, υποψήφιοι για το αξίωμα του Τοπικού Επαρχιακού Διοικητή, οι επονομαζόμενοι και Τοπικοί Διοικητικοί Ελεγκτές Επαρχιών. Η Εξελεγκτική Λειτουργία συμπληρώνεται τόσο σε Εθνικό όσο και σε επίπεδο Αμφικτιονιών, από τα τρία Ανώτατα Σώματα της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας (Συμβούλιο της Επικράτειας, Άρειος Πάγος και Ελεγκτικό Συνέδριο) καθώς και από τις υφιστάμενες Ανεξάρτητες Αρχές. Αυτοτελή τμήματα όλων των ανωτέρω λειτουργούν πέραν της Πρωτεύουσας και στην έδρα κάθε Αμφικτιονίας.
11)  Η Κοινωνική Λειτουργία ασκείται σε επίπεδο Αμφικτιονίας από τους εκλεγέντες εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Επαρχίες), τα επαρχιακά επαγγελματικά επιμελητήρια, τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Θεάματος και Ψυχαγωγίας της κάθε Αμφικτιονίας & τοπικά των Επαρχιών καθώς και τους θρησκευτικούς εκπροσώπους της κάθε Επαρχίας ή/και τοπικής κοινότητας, χωριού, νησιού και συνοικίας.   
12)  Η Συντακτική λειτουργία ασκείται από την Γενική Συνέλευση της Πολιτείας  η οποία ως Δευτερογενές Συντακτικό Σώμα και νομοθετικό όργανο της Συντακτικής Λειτουργίας μπορεί διαμορφώνοντας τελικά, ελεύθερα και κυριαρχικά τις προτάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος να ψηφίζει και με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων να εγκρίνει ή να απορρίπτει τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις των άρθρων του υφιστάμενου Συντάγματος, χωρίς κανονιστικούς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Στις περιπτώσεις έγκρισης τροποποίησης που αφορά το πολίτευμα απαιτείται και λαϊκή έγκριση με δημοψήφισμα και ποσοστό άνω του 60% των ψηφισάντων. Η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος έχει προεδρείο το οποίο συνεδριάζει υπό τον Πρόεδρο της Ελεύθερης Ελληνικής Πολιτείας χωρίς δικαίωμα ψήφου και στο οποίο συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ο Κυβερνήτης-Ηγέτης, ο Πρόεδρος του Εθνικού Εξελεγκτικού Συμβουλίου, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Εθνικού Νομοθετικού Σώματος, ο Πρόεδρος του Ανώτατου Εθνικού Δικαστηρίου και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Επαρχιών). Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος συμμετέχουν εκτός του Προεδρείου της επιπλέον 45 μέλη αποτελούμενα από 20 Εθνικούς Νομοθέτες αναλογικά από όλες τις πολιτικές ομάδες του Εθνικού Νομοθετικού Σώματος, τρία μέλη από το εκτελεστικό Προεδρείο αυτού (ένας από κάθε μία από τις τρεις πρώτες σε αριθμό Εθνικών Νομοθετών πολιτικές ομάδες του Εθνικού Νομοθετικού Σώματος), οι αρχαιότεροι στη χώρα εν ενεργεία 4 Αρεοπαγίτες, 9 Σύμβουλοι Επικρατείας και 4 σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου πλέον των 3 Προέδρων αυτών ,καθώς και μετά από κλήρωση δύο τακτικοί καθηγητές του Συνταγματικού Δικαίου από Ελληνικά …….

 ( Doctorate – Finance )

Εργασία : Finance & Accounting Manager · Piraeus, Shipping Company
Συγγραφέας ,  ποιητής , και συντάκτης του Πολιτικού Μοντέλου «Ελεύθερη Πολιτεία»
υγ: Θεωρώ καινοτομικές και προοδευτικές τις ιδέες του Γιάννη και τις ασπάζομαι στο 100%. Ώρα γι αλλαγή του πολιτικού συστήματος .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου