ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Πρωταθλητής στην Ενεργειακή Απόδοση το Ποδήλατο

Bike for Life means ...cycling for all !!! Το ταξίδι ξεκίνησε... Καλωσορίσατε

Οι μεταφορές που πραγματοποιεί ο άνθρωπος στη γη με όποια μορφή, έχει αποδειχθεί ότι είναι από τους πιο επιβλαβείς παράγοντες στη ρύπανση του περιβάλλοντος .

Σύμφωνα με γράφημα που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Gas2.org και στο οποίο απεικονίζονται όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ο σύγχρονος άνθρωπος, φαίνεται, ότι πρωταθλητής σε οικονομία ενέργειας και παραγωγή ρύπων αναδεικνύεται το ποδήλατο.

Στο γράφημα, η απόδοση μετριέται σαν μίλια ανά γαλόνι, δηλαδή εικονικά με βάση το μέτρο που χρησιμοποιείται για τα οχήματα. Στα πλαίσια αυτά, το ποδήλατο «βγάζει» 984 μίλια ανά γαλόνι, δηλαδή αν κάποιος δαπανούσε ενέργεια ίση με αυτή που περιέχεται σε ένα γαλόνι καυσίμου θα ταξίδευε 984 μίλια.