ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Τζορτζ Σόρος !!!Λιγα βιογραφικά στοιχεία.Μέρος Α.

"ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ". To No 1 Αρθρογραφικό Blog !!! Είμαστε ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ-ΕΓΚΥΡΟΙ ασκούμε ΑΙΧΜΗΡΗ και ΚΑΥΣΤΙΚΗ καλοπροαίρετη κριτική !!! Δύναμη μας;;;;Εσείς !!! Χρήστος Φραντζανάς.

Αυτός είναι ο Εβραίος που βάλθηκε να καταστρέψει και την Ελλάδα ΜΑΣ!!!!!!!


Τζορτζ Σόρος ( Ουγγρικά : György Soros? προφέρεται / sɔroʊs / ή / sɔrəs /της Ουγγαρίας: [ʃoroʃ] ? γεννήθηκε 12 Αυγούστου 1930, όπως Schwartz György) είναι μια ουγγρική-Αμερικανός χρηματοδότης , επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος αξιοσημείωτη εστιάζονται στην υποστήριξη φιλελεύθερες ιδέες και τις αιτίες. Έγινε γνωστός ως "ο άνθρωπος που έσπασε την Τράπεζα της Αγγλίας», μετά έκανε ένα αναφερόμενο 1 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του 1992 την Τετάρτη βρετανικές νομισματικές κρίσεις Μαύρο .  Ο Σόρος ορθά σκέφτηκαν ότι η βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να υποτιμηθούν οι στερλίνα
Soros is Chairman of the Soros Fund Management and the Open Society Institute and a former member of the Board of Directors of the Council on Foreign Relations . Σόρος είναι πρόεδρος του Soros Fund Management και του Open Society Institute και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων . He played a significant role in the peaceful transition from communism to capitalism in Hungary (1984–89)  and provided Europe's largest-ever higher education endowment to Central European University in Budapest . Later, the Open Society Institute's programs in Georgia were considered by Russian and Western observers to have been crucial in the success of the Rose Revolution . Έπαιξε σημαντικό ρόλο για την ειρηνική μετάβαση από τον κομμουνισμό στον καπιταλισμό στην Ουγγαρία (1984-89) και της παρεχόμενης εκπαίδευσης κληροδότημα η μεγαλύτερη της Ευρώπης-υψηλότερες ποτέ στο Central European University στην Βουδαπέστη .  Αργότερα, το Open Society Institute της προγράμματα Γεωργία θεωρήθηκαν από ρωσικές και δυτικοί παρατηρητές να έχουν καθοριστική σημασία για την επιτυχία της Επανάσταση των Ρόδων . In the United States, he is known for donating large sums of money in an effort to defeat President George W. Bush 's bid for re-election in 2004. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι γνωστός για την δωρεά μεγάλα χρηματικά ποσά σε μια προσπάθεια να νικηθεί ο Πρόεδρος George W. Bush προσφορά της για επανεκλογή το 2004. In 2010, he donated $1 million in support of Proposition 19, which would have legalized marijuana in the state of California. Το 2010, έδωσε 1 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη της Πρότασης 19, τα οποία θα έχουν νομιμοποιηθεί μαριχουάνα στην πολιτεία της Καλιφόρνια. He was an initial donor to the Center for American Progress , and he continues to support the organization through the Open Society Foundations . Ήταν μια πρώτη χορηγός του Center for American Progress , και συνεχίζει να υποστηρίζει τον οργανισμό μέσω του Open Society Ιδρύματα . The Open Society Institute has active programs in more than 60 countries around the world with total expenditures currently averaging approximately $600 million a year.  Το Open Society Institute έχει ενεργά προγράμματα σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, με συνολικές δαπάνες σήμερα κατά μέσο όρο περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
In 2003, former Federal Reserve Chairman Paul Volcker wrote in the foreword of Soros' book The Alchemy of Finance : Το 2003, ο πρώην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πρόεδρος Paul Volcker έγραψε στον πρόλογο του «βιβλίου Soros Η αλχημεία των Οικονομικών:
George Soros has made his mark as an enormously successful speculator, wise enough to largely withdraw when still way ahead of the game. George Soros έχει γίνει το σήμα του ως τεράστια επιτυχία κερδοσκόπος, σύνεση να αποσύρει ένα μεγάλο μέρος, όταν ακόμα δρόμο μπροστά από το παιχνίδι. The bulk of his enormous winnings is now devoted to encouraging transitional and emerging nations to become 'open societies,' open not only in the sense of freedom of commerce but – more important – tolerant of new ideas and different modes of thinking and behavior. Το μεγαλύτερο μέρος των τεράστιων κερδών του, είναι τώρα αποδίδεται στην ενθάρρυνση των μεταβατικών και αναδυόμενες χώρες να καταστούν «ανοιχτές κοινωνίες,« ανοικτή όχι μόνο με την έννοια της ελευθερίας του εμπορίου, αλλά - το σημαντικότερο - ανεκτικοί νέες ιδέες και διαφορετικούς τρόπους σκέψης και συμπεριφορές.

πηγη : ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου